Informatika
Home

 

 

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJ (SVRHA) UČENJA PREDMETA INFORMATIKA: 

  • osposobiti učenike za uporabu računala u svakodnevnim obvezama putem njima prihvatljivih sadržaja,

  • razumjeti način rada računala,

  • prihvatiti računalo kao pomagalo i alat za učenje i rješavanje zadataka.

Informatika je relativno mlad predmet, u nastavi naše škole pojavila se 1993. godine. Unatoč tome, interes učenika za predmet Informatiku je velik. Informatička pismenost potrebna je danas u svakom segmentu našeg života, na poslu, kod kuće i u školi.

Računala svakodnevno potiču znatiželju učenika i kroz Informatiku se nastoji zadovoljiti njihovu znatiželju na najsuvremeniji način, u informatičkoj učionici u kojoj se nastavni proces odvija.
Informatika je predmet koji je učenicima nužan za pisanje domaćih uradaka ne samo iz Informatike, nego i iz ostalih predmeta i upravo zato je važna suradnja svih nastavnika i učenika kako bi učenici iz osnovne škole izašli informatički, digitalno i informacijski pismeni te spremni za daljnje životne izazove.

 

 

Za praćenje nastave na daljinu koristimo alat Teams, PREPORUKA je koristiti ga u pregledniku (npr. Google Chrome) preko stranice office365.skole.hr

VAŽNO: na tabletima u Google Chrome namjestiti Klasični prikaz

 

Upute za korištenje paketa Office365 i mail adrese @skole.hr

Office365 za škole - službeni opis

Promjena jezika u Office365 alatima

Promjena jezika u OneDrive alatu

Kako koristiti OneDrive disk

Upute za dodavanje G Suite skole.hr računa za Google aplikacije na tabletu

Rad u alatu Teams - za učenike

Kako poslati ZADATAK/ASSIGNMENT u Microsoft Teams na računalu

Kako isključiti DODATNU PROVJERU (MFA) prilikom ulaska u Office365?

Kako maknuti obaveznu promjenu lozinke na prijenosnom računalu

Kako ODJAVITI TABLET s Gmail računa?

 

Razine usvojenosti ishoda učenja

Kriteriji ocjenjivanja iz nastavnog predmeta Informatika

 
SADRŽAJ ZA PETE i ŠESTE RAZREDE
 
Dan sigurnijeg interneta

Tko se šali s mojim podacima?

 
Crvenkapica
 
Operacijski ili operativni sustav?
 
Eci peci pec
 
Pitanja za prvu provjeru znanja
Pitanja za drugu provjeru znanja
Pitanja za treću provjeru znanja
 
Pitanja za provjeru znanja bit i bajt
Kviz iz područja "Jezik računala"
 
POSKOK - rješavanje problema
 

Python

ONLINE PYTHON
Algoritam
Računalno razmišljanje - prezentacije 5. razred
Rješenja zadataka za vježbu
 
Zabavni sadržaji za petaše
 
Ponavljanje dijelova računala (learningapps)
 
udzbenik.hr poveznice:
 
Osnovni dijelovi
Neobavezni dijelovi
Memory
Miško
Lovice
Vježbanje tipki tipkovnice
 
 
Mozganje i igranje:
 
Križić - kružić
Parkiranje auta
Hanojski tornjevi
4 u nizu
Šah
 
Run Marco
Code - Angry birds
Code - Snježno kraljevstvo
Code - Minecraft (Voyage Aquatic)
Code - Minecraft (Adventurer)
Code - Minecraft (Designer)
Code - Minecraft (Hero's Journey)
Code - Ratovi zvijezda
Code
 
Stranice s edukativnim igricama:
Primary games arena
Brain pop games
 
NASTAVNI SADRŽAJ ZA ŠESTE RAZREDE
 
ONLINE PYTHON
Algoritam
Računalno razmišljanje - prezentacije 6. razred
 
PYTHON VJEŽBE
 

preuzimanje programa Python na: https://www.python.org/downloads/

 
MREŽA RAČUNALA
Pitanja o mreži računala
 
Pisanje teksta na računalu
 
SADRŽAJ ZA SEDME I OSME RAZREDE
 
Mreže (udzbenik.hr):
Načini povezivanja u mrežu (Quzizz)
Mediji za prijenos podataka (Quzizz)
Uređaji za mrežno povezivanje (Quzizz)
Paketni prijenos podataka (H5P)
Dijeljenje informacija na mreži (Quzizz)
Zaštita elektroničkog identiteta (Kahoot)
Mrežne prijevare i zaštita (Quzizz)
Govor mržnje (Kahoot)
 
 
KVIZOVI
 
Glagoljaške igre
 
Elektronički sklopovi i Logičke osnove računala
 
Mreža računala

Što je mreža?

Mrežne komponente

 
Pitanja za provjeru Mreža računala
 
Excel

Uvod1

Uvod2

Unos podataka

Isticanje podataka

Kopiranje, premještanje

Dodavanje komponenti

Formule

Kopiranje i premještanje formula

Grafikoni

Sortiranje, pretraživanje i izdvajanje podataka

 

 
Pitanja za provjeru Excel
 
Formule u Excel-u - kviz
 
Vježba izrade grafikona
 
Mogućnosti u Excel tablici
 
Tablica za vježbu pred zadnju provjeru 7.r
Upute za vježbu s tablicom
 
EXCEL VJEŽBE
 
Dabar
 
Dabar - neki primjeri
 
Alice3 - instalacija programa
Primjer sortiranja - Alice3
PREZENTACIJE SEDMAŠA ALICE3
PREZENTACIJE OSMAŠA ALICE3
Kahoot

5.r

Početak

TIPKOVNICA - POČETAK

TIPKOVNICA

DIJELOVI RAČUNALA

BINARNI BROJEVI

JEZIK RAČUNALA

Word1

Word2

MREŽE

RJEŠAVANJE PROBLEMA

DIJELOVI RAČUNALA, BIT, BAJT

SIGURNOST NA INTERNETU (5. i 6.)

OPERACIJSKI SUSTAV I MEMORIJA

Word -osnove

6.r

Power Point

Organizacija podataka i mreže

Multimediji

SIGURNOST NA INTERNETU (5. i 6.)

Ponavljanje

7.r

Excel

Računalne mreže

8.r

Informatika

Baze podataka

SIGURNOST NA INTERNETU

 

 

Scratch

 

(upute za korištenje)

 

CodyColor na Scratch-u

 

Pitanja i odgovori na Scratch-u

 

 
DRUG AND DROP EDUKATIVNE IGRE
 

Logisim

 

LogicCircuit

 

Geogebra

 
Povijest razvoja računala od 3000p.n.e. do 2010.
 
EDUKATIVNE IGRE ZA OSNOVNOŠKOLCE
(uputa: za neke igre potrebno je imati instaliranu Javu, pa preporučujemo Mozilla Firefox preglednik)
 
CodyColor

CodyColor na Scratch-u

 

 
Igrice sigurnosti na internetu
 
Mozgalice
 
Dabar - razvijanje logičkog razmišljanja
 
Kvizovi, iluzije, pitalice, mozgalice, puzzle
 
Igre za niže razrede
 
Igre za učenike osnovne škole
 
Edukativne igre
 
Zabavne igre
 
Avanturistička igra
 
Memory
 
Zabavna matematika i ostale igre
 
Razne igrice
 
 
Micro:bit
 
Suglasnost o preuzimanju Micro:bita
 
Upoznajmo micro:bit
 
Upute za korištenje micro:bit računala za šestaše
 
Sigurnosne upute za micro:bit
 
Kod editor za Micro:bit
 
Edukacijski materijali
 
Učimo raditi s Micro:bit-om - prezentacija 6.r
 
Programirajmo!
 
 
Priprema Sigurnost na internetu 6.r -1
 
Priprema Sigurnost na internetu 6.r - 2

 

Upute za izradu super-prezentacije!

 

 

 

 

ZANIMLJIVO ZA PROČITATI

 

Love him or hate him, he sure hits the nail on the head with this! Bill Gates recently gave a speech at a High School about 11 things they did not and will not learn in school. He talks about how feel-good, politically correct teachings created a generation of kids with no concept of reality and how this concept set them up for failure in the real world.
Voljeli ga ili mrzili, s ovim je pogodio u srž. Bill Gates nedavno je održao govor u Srednjoj školi o 11 stvari koje niste i nećete naučiti u školi. Govorio je o tome kako politički korektni učitelji stvaraju generacije djece bez koncepta realnosti i kako ih taj koncept vodi u neuspjeh u pravom svijetu.

Rule 1: Life is not fair - get used to it!
Pravilo 1: Život nije fer, navikni se na to.

Rule 2 : The world won't care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself.

Pravilo 2: Svijet nije briga za tvoje samopoštovanje. Svijet prihvaća ako postigneš nešto prije nego se počneš osjećati dobro u svojoj koži.

Rule 3 : You will NOT make $60,000 a year right out of high school. You won't be a vice-president with a car phone until you earn both.
Pravilo 3: Nećeš zarađivati $60,000 godišnje čim izađeš iz srednje škole. Nećeš biti potpredsjednik sa službenim telefonom, sve dok to ne zaradiš.

Rule 4 : If you think your teacher is tough, wait till you get a boss.
Pravilo 4: Ako misliš da ti je učitelj strog, čekaj dok ne dobiješ šefa.

Rule 5 : Flipping burgers is not beneath your dignity. Your Grandparents had a different word for burger flipping: they called it opportunity.
Pravilo 5: Pečenje hamburgera nije ti ispod časti. Tvoji preci imali su drugu riječ za pečenje hamburgera: zvali su to prilikom.

Rule 6: If you mess up, it's not your parents' fault, so don't whine about your mistakes, learn from them.
Pravilo 6: Ako pogriješiš, nisu tvoji roditelji krivi, ne kukaj nad svojim grješkama, uči iz njih.

Rule 7: Before you were born, your parents weren't as boring as they are now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes and listening to you talk about how cool you thought you were. So before you save the rain forest from the parasites of your parent's generation, try delousing the closet in your own room.
Pravilo 7: Prije tvog rođenja, tvoji roditelji nisu bili dosadni kao sada. Postali su takvi zbog plaćanja tvojih računa, čišćenja tvoje odjeće i slušanja tebe kako pričaš kako si cool. Stoga, prije nego spasiš šume od parazita, pokušaj složiti ormar u svojoj vlastitoj sobi.

Rule 8: Your school may have done away with winners and losers, but life HAS NOT. In some schools, they have abolished failing grades and they'll give you as MANY TIMES as you want to get the right answer. This doesn't bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.
Pravilo 8: Tvoja škola ima način za rješavanje i pobjednika i gubitnika - život nema. U nekim školama ukinuli su negativne ocjene i daju ti bezbroj prilika da daš pravi odgovor. Ovo nema nikakve sličnosti sa stvarnim životom.

Rule 9: Life is not divided into semesters. You don't get summers off and very few employers are interested in helping you FIND YOURSELF. Do that on your own time.
Pravilo 9: Život nije podijeljen u semestre. Nema slobodnog ljeta i vrlo malo zaposlenika je zainteresirano da ti pomogne da nađeš sebe. To čini u svoje slobodno vrijeme.

Rule 10: Television is NOT real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.
Pravilo10: Televizija nije pravi život. U pravom životu ljudi moraju napustiti kafić i otići na posao.

Rule 11: Be nice to nerds. Chances are you'll end up working for one.
Pravilo11: Budi ljubazan prema štreberima. Velike su šanse da ćeš raditi za jednog.

If you can read this - Thank a teacher! Ako ovo možeš pročitati, zahvali svom učitelju.

 

 

Povratak na vrh stranice

Copyright by Marina Kulaš