O školi
Home

 

 

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

NA OVOJ STRANICI MOŽETE PROČITATI NEKE ZANIMLJIVOSTI O NAŠOJ ŠKOLI

Sadržaj:

  Osnovni podaci i kontakti

  Podaci o školskom prostoru 

  Prostorni uvjeti 

  Organizacija smjena

  Školski preventivni program 
  (prevencije zloporabe droge)

 

 

Ostale podatke možete pročitati u Godišnjem planu rada škole.

 

 

(o nastavnicima, broju učenika, učitelja, odjeljenja, kao i o odmorima i praznicima za učenike)

 

 

 

 

 

 


 

OSNOVNI PODATCI O NAŠOJ ŠKOLI i KONTAKTI

  

Naziv: Osnovna škola SMILJEVAC - Zadar

Adresa: Ivana Lucića 47, 23000 Zadar

E-mail: smiljevac@os-smiljevac-zd.skole.hr

 

OIB: 0811 927 2607

 

KONTAKTI (telefoni)

 

tajništvo: 023 241-649

faks: 023 241-298

ravnatelj: 023 241-725

knjižnica: 023 241-016

blagajna: 023 316-801

računovodstvo: 023 241-178

pedagog: 023 241-173

psiholog: 023 241-260

defektolog: 023 367-992

školska prehrana: 091 602 6990

ambulanta: 023/241-647


PODACI O ŠKOLSKOM PROSTORU  

            Škola je smještena u sjeveroistočnom dijelu Zadra na području mjesnog odbora SMILJEVAC po čemu je i dobila ime. U školu dolaze učenici iz mjesnih odbora SMILJEVAC, CRVENE KUĆE i GAŽENICA. Sa zapadne strane škole nalazi se prostor bivše vojarne, na kojem je u tijeku intenzivna stambena izgradnja . Na sjevernoj strani nalazi se JADRANSKA TURISTIČKA CESTA ispod koje je prokopan pothodnik tako da je prilaz školi s te strane adekvatno rješen. Ostale prilazne ceste nisu prilagođene  uvjetima rada škole, tako da i dalje postoji opasnost za učenike u prometu.

 

Školska zgrada u PŠ Briševu je manje oštećena za vrijeme agresije na Hrvatsku i stalno se popravlja međutim, zgrada zahtjeva temeljitu rekonstrukciju. Stan učitelja je prazan jer škola nije imala sredstava za popravak, a niti je to bilo nužno. Škola u Murvici je obnovljena i počela je s radom u šk.god. 1996./97..

 

PROSTORNI UVJETI  

 

   Škola ima puno veći broj učenika nego za koji je građena. Centralna škola u Zadru ima prostore za izvođenje kabinetske nastave iz svih predmeta. Razredna i predmetna nastava radi u dvije smjene. Svi prostori u potpunosti udovoljavaju izvođenju nastavnog procesa.

ORGANIZACIJA SMJENA  

 

     U školi je nastava organizirana u dvije smjene. A - smjenu sačinjavaju svi neparni a B - smjenu svi parni razredi. Smjene se ciklički mijenjaju svaki tjedan. Jutarnja smjena počinje s nastavom u 8.00 sati. Poslijepodnevna smjena počinje u 14.00 sati. Svi nastavni satovi traju 45 minuta. Mali odmori traju 5 minuta, a veliki odmor iza trećeg sata 20 minuta.   

U PŠ Murvica nastava se odvija u jednoj smjeni. Nastava počinje u 8.45 sati, a u PŠ Briševo nastava se također odvija u jednoj smjeni i počinje u 8.00 sati.

 

Povratak na vrh stranice


PROGRAM

"DJECO, OPREZ!"

(ZAŠTITIMO DJECU OD RAZORNIH SREDSTAVA I ORUŽJA)

 

 

 

Poratna zbilja obiluje opasnostima u kojima najčešće stradavaju djeca. Da bismo zaštitili djecu od minsko-eksplozivnih naprava, u okviru programa permanentnog usavršavanja nastavit će se započeta edukacija učitelja u njihovom prepoznavanju. Minsko-eksplozivna sredstva su stalna opasnost za djecu. Edukacija će se odvijati u dvije razine:

 

1. Na razini škole - edukacija učitelja realizirat će se na stručnim aktivima i učiteljskim vijećima, a učenika na satovima rezredne zajednice. Koristit će se sredstva i aplikacije dobivene od UNHCR-a. U okviru ovog programa svim učenicima i djelatnicima škole su podijeljene brošure s osnovnim uputstvima prilikom susreta s minsko-eksplozivnim napravama.

 

2. Tijekom školske godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, odsjek Civilne zaštite organizirat će predavanja učenicima i praktično upoznati učenike sa vrstama i izgledom opasnih naprava. Nositelj programa je pedagog u suradnji s razrednicima.

 

Povratak na vrh stranice

Copyright by Marina Kulaš