Djelatnici škole
Home Razredna nastava Nenastavno osoblje

 

 

 

Home
Razredna nastava
Nenastavno osoblje

 

 

 

 

 

 

 

U našoj školi rade:

 

    Nenastavno osoblje

 

Ravnatelj i stručno razvojna služba:

ravnatelj: Bernardo Kotlar

defektolog - logoped: Marina Glavan

psiholog: Anamarija Marušić

 

psiholog: Nera Birkić

defektolog: Sarita Petani-Panza

pedagog: Suzana Rajković

knjižničar: Marija Matek

 knjižničar: Ivana Ivković


 

Hrvatski jezik

 

Bojana Bilosnić
Ivana Galac
Josipa Jurjević
Marina Marijačić
Zrinka Merčep
Mirela Pavić

(zamjena Bojana Bilosnić)

Mirna Stanić
Milena Škara

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Likovna kultura

 

Martina Barić

Biljana Jelenković

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Glazbena kultura

 

Marko Barančić

Gloria Krizman

 

 

Povratak na vrh stranice 


 

Strani jezik

 

Irena Dorčić
Zdravka Erceg
Mila Jurić
Apola Ninčević
Vanja Paleka
Antonia Pestić
Anamarija Režan
Laura Varnica

Elena Zelić

 

 

Povratak na vrh stranice 


 

Matematika

 

Josipa Colić
Danijela Sikirić
Marija Šolić
Kristina Vidaković
Anamarija Zelić

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Priroda/Biologija

 

Iva Marasović
Martina Matić Ćakić
Darija Zubčić

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Kemija

 

Karla Vukšić

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Fizika

 

Patricija Jureško Perović
Josipa Miklik

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Povijest

 

Slave Parać

Željko Pijaca

Anita Vodopivec

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Geografija

 

Manuela Margetić Longin

Željko Pijaca
Josipa Zanki

 

 Povratak na vrh stranice


 

Tehnička kultura

 

Mirjana Kožul

Danijela Nekić

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Lucijan Ćuković

Darinka Kotlar

Marina Tomas

 

 

 Povratak na vrh stranice


 

Vjeronauk

 

Nediljka Batur

Ćamil Bašić

Marijana Dellavia

Orijana Bobić Giraldi

Anica Galešić

Boris Jelenković

 

 

 Povratak na vrh stranice


 

Informatika

 

Ivan Jakić

Marina Kulaš

Fani Nosić

Dalibor Pinčić

Marija Šolić

 

 

Povratak na vrh stranice

Copyright by Marina Kulaš